Stomatologia zdrowie i piękno w prezencie

Umów się na wizytę

601 155 351

32 317 88 88

MYSŁOWICE

604 987 979

512 515 052

DĄBROWA GÓRNICZA

Lub wyszukaj termin i zarezerwuj ONLINE

Umów się na wizytę

601 155 351

32 317 88 88

MYSŁOWICE

604 987 979

512 515 052

DĄBROWA GÓRNICZA

Lub wyszukaj termin i zarezerwuj ONLINE

Pracownia Rentgenowska

Pracownia Rentgenowska

Najbardziej zaawansowanym technologicznie urządzeniem w naszej klinice jest Pantomograf firmy Sirona lidera w produkcji urządzeń radiologicznych. Ta nowoczesna technologia pozwala na wykonywanie zdjęcia dowolnej okolicy anatomicznej. To badanie, które umożliwia obrazowanie , tak aby w bezpieczny sposób planować zabiegi. Poprzez możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji zabiegu na ekranie monitora. Badanie jest też bezpieczne dla pacjenta, ponieważ badanie tomograficzne emituje dawkę promieniowania bardzo niską bezpieczne dla zdrowia pacjenta. Badanie pantomograficzne wykorzystywane jest też do przeprowadzania zaawansowanych zabiegów, co gwarantuje nam bezpieczeństwo w trakcie zabiegu oraz skrócenie jego czasu trwania.

Badania pantomogramiczne to badania, które wykonujemy również dla osób, które nie są pacjentami naszej kliniki!

Dostępna pracownia w Dąbrowie Górniczej i Mysłowicach.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Codzienna stomatologia Łukasz Babczyński
ul. Mikołowska 28/1A
41-400 Mysłowice
NIP 2220720298

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

- aparatu rtg do zdjęc punktowych typu  Heliodent Plus firmy Sirona o numerze fabrycznym 046555,

- aparatu do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych typu Orthophos XG firmy Sirona o numerze fabrycznym 85501.

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ wydane przez ŚPWIS decyzja nr 421/2011 z dnia 19.12.2011r.

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ wydana przez ŚPWIS decyzja nr 420/2011 z dnia 19.12.2011r

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

W dniu 28.11.2011 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg Heliodent Plus oraz aparatu rtg Orthophos XG  podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

,