• codzienna stomatologia
  Stomatologia
  zdrowie i piękno w prezenecie

Umów się na wizytę

601 - 155 - 351

MYSŁOWICE

604 - 987 - 979

DĄBROWA GÓRNICZA

 

Lek. Stom. Mateusz Marzec

EDUKACJA

 • Ukończył studia na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. Danyła Halickiego we Lwowie w języku angielskim, wydział lekarsko-dentystyczny , nostryfikacja dyplomu lekarza dentysty na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 • Lek. Stom. Mateusz Marzec z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do swej pracy. Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest nieustannym uczestnictwem w sympozjach stomatologicznych, różnego rodzaju kursach ,śledzeniem prasy i literatury medycznej. Jego bezpośredniość pozwala na szybkie nawiązywanie kontaktu z pacjentem oraz traktuje każdą osobę z indywidualnym podejściem.

OSIĄGNIĘCIA

 • Do najważniejszych z licznych kursów można zaliczyć     

   

   

   

  - Zaświadczenie o ukończeniu Seminarium w zakresie Pierwsza Pomoc organizowane przez Herman Jakub Herman, Mysłowice, dnia 19.01.2019r. 

  - świadectwo ukończenia kursu medycznego Quintessence – Standardy Nowoczesnej  Stomatologii 19-21 maja 2017r., Kielce

  - świadectwo uczestnictwa w Posiedzeniu Naukowo-Szkoleniowym  Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Sekcja Ortopedii Szczękowej 07.12.17r., Katowice

  - świadectwo ukończenia kursu  „Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących procedury radiologiczne” –19.12.2017r., Warszawa

  - świadectwo ukończenia kursu „ Endoakademia stopień I” -11.04.18r., Tarnów

  - świadectwo ukończenia kursu „Endoakademia stopień II”- 25.04.18r., Tarnów

  - świadectwo ukończenia kursu  „Endoakademia stopień III” -06. 11.18r., Tarnów

  - zaświadczenie uczestnictwa kursu    „ Miejscowe stany nagłe w stomatologii „ – 11.05.18r., Katowice

  - zaświadczenie uczestnictwa w kursie „ Czas na endo” – 17.03.18r., Katowice

  - zaświadczenie uczestnictwa w kursie „ 7 kroków endo” – 24.02.18r., Katowice

  - zaświadczenie uczestnictwa w kursie „Akademia Kompozytu moduł 1” – 6-8.04.18r., Kraków