• codzienna stomatologia
    Stomatologia
    zdrowie i piękno w prezenecie

Umów się na wizytę

601 - 155 - 351

MYSŁOWICE

604 - 987 - 979

DĄBROWA GÓRNICZA

 

Lek. Stom. Dominika Mędrek

Lek. Dent. Dominika Mędrek

Edukacja

Studia Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyła Halickiego we Lwowie , oddział Lekarsko - Dentystyczny ( studia w języku angielskim ) oraz złożenie egzaminu nostryfikacyjnego Wydział Lekarski, Oddział Lekarsko – Dentystyczny w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Osiągnięcia

Lek. stom. Dominika Mędrek rozpoczęła specjalizacje z dziedziny protetyki stomatologicznej w Poradni  Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu. Dziedzina ta jest jej głównym zainteresowaniem w której nadal chce się rozwijać, nabierać nowych umiejętności i planuje ściśle związać z nią swoją dalszą karierę zawodową.  Zainteresowanie do dziedziny protetyki stomatologicznej zaszczepione zostało od jej taty, który będąc technikiem dentystycznym od ponad 30 lat służy doświadczeniem i radą. Bierze udział w licznych kursach nieustannie pogłębiając swoją wiedzę oraz podnosząc zdolności praktyczne. Lek. Stom. Dominika Mędrek z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do swej pracy. Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest nieustannym uczestnictwem w sympozjach stomatologicznych, śledzeniem prasy i literatury medycznej. Posiada niesamowitą cierpliwość i umiejętność nawiązywania szybkiego kontaktu z pacjentem .

Do najważniejszych osiągnięć z tej dziedziny można zaliczyć następujące kursy medyczne :

Zaświadczenie o ukończeniu Seminarium w zakresie Pierwsza Pomoc organizowane przez Herman Jakub Herman, Mysłowice, dnia 19.01.2019r. 

- Kurs medyczny Quintessence Standardy Nowoczesnej Stomatologii 19 – 21 maj 2017r., Kielce

- Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Sekcja Ortopedii Szczękowej 07.12.17r., Katowice.

- Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących procedury radiologiczne 19.12.2017r.

- Endoakademia stopień I – 11.04.2018r. Tarnów

- Endoakademia stopień II – 25.04.2018r. Tarnów.

- Miejscowe stany nagłe w stomatologii 11.05.2018r. Katowice.

- Czas na endo  17.03.2018r. Katowice

- 7 kroków endo 24.02.2018r. Katowice

- Implantologiczny system AlphaBio Tec 05-06.07.2018r.