• codzienna stomatologia
    Stomatologia
    zdrowie i piękno w prezenecie

Umów się na wizytę

601 - 155 - 351

MYSŁOWICE

604 - 987 - 979

DĄBROWA GÓRNICZA

 

Lek. Stom. Dominika Mędrek

Lek. Dent. Dominika Mędrek

Edukacja

Studia Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny imienia Danyła Halickiego we Lwowie , oddział Lekarsko - Dentystyczny ( studia w języku angielskim ) oraz złożenie egzaminu nostryfikacyjnego Wydział Lekarski, Oddział Lekarsko – Dentystyczny w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lek. stom. Dominika Mędrek-Marzec aktualnie na ostatnim roku specjalizacji z dziedziny protetyki stomatologicznej w Poradni  Protetyki Stomatologicznej i Dysfunkcji Narządu Żucia w Zabrzu.  Autorka publikacji z zakresu dziedziny protetyki stomatologicznej powiązanej z aspektami prawnymi publikowane w czasopismach stomatologicznych oraz prezentowane na zjeździe Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.  Odbyte staże w zakresie periodontologii, chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji pozwalają na interdyscyplinarne podejście do Pacjenta.  Dziedzina ta jest jej głównym zainteresowaniem w której nadal chce się rozwijać, nabierać nowych umiejętności i planuje ściśle związać z nią swoją dalszą karierę zawodową.  Zainteresowanie do dziedziny protetyki stomatologicznej zaszczepione zostało od jej taty, który będąc technikiem dentystycznym od ponad 30 lat służy doświadczeniem i radą.  Bierze udział w licznych kursach nieustannie pogłębiając swoją wiedzę oraz podnosząc zdolności praktyczne. Lek. stom. Dominika Mędrek-Marzec z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do swej pracy. Wysoka jakość świadczonych usług poparta jest nieustannym uczestnictwem w sympozjach stomatologicznych, śledzeniem prasy i literatury medycznej. Posiada niesamowitą cierpliwość i umiejętność nawiązywania szybkiego kontaktu z pacjentem .

 Do najważniejszych osiągnięć z tej dziedziny można zaliczyć następujące kursy medyczne :

- Zaświadczenie o ukończeniu Seminarium w zakresie Pierwsza Pomoc organizowane przez Herman Jakub Herman, Mysłowice, dnia 19.01.2019r. 

- Kurs medyczny Quintessence Standardy Nowoczesnej Stomatologii 19 – 21 maj 2017r., Kielce

- Posiedzenie Naukowo – Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Sekcja Ortopedii Szczękowej 07.12.17r., Katowice.

- Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących procedury radiologiczne 19.12.2017r.

- Endoakademia stopień I – 11.04.2018r. Tarnów

- Endoakademia stopień II – 25.04.2018r. Tarnów.

- Miejscowe stany nagłe w stomatologii 11.05.2018r. Katowice.

- Czas na endo 17.03.2018r. Katowice

- 7 kroków endo 24.02.2018r. Katowice

- Implantologiczny system AlphaBio Tec 05-06.07.2018r.

- Endoakademia stopień III – 06.11.2018r. Tarnów

- Stałe uzupełnienia ceramiczne – od planowania przez preparację, wyciski do cementowania gotowych prac – 22.11.2019r. Warszawa

- Estetyka kompozytowa bez tajemnic -odcinek przedni – 19.20.06.2020r. Warszawa

- Odbudowy protetyczne na implantach – stopień I – 01-02.09.2020r. Białystok

- Okluzja i artykulacja – skuteczne leczenie pacjentów z zaburzeniami zwarcia w codziennej praktyce

Klinicznej – 31.07.20r.  Wrocław

- Leczenie protetyczne w trudnych przypadkach bezzębi a z zastosowaniem biofunkcjonalnego systemu protetycznego BPS – 02-03.06.20r Kraków

- Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia – 21.02.20r. Kraków

- Zdrowie publiczne – 21-30.10.19r. Katowice

- Leczenie protetyczne z zastosowaniem licówek protetycznych – 16-17.09.20r. Łódź

- Zaburzenia morfologiczno - czynnościowe układu stomatognatycznego 27.01-01.02.20r. Lublin

- Wprowadzenie do współczesnej protetyki stałych protez zębowych 26.06.20r. Lublin

- Ratownictwo medyczne -01-05.07.20r. Katowice

- Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez ruchomych – 16-19.09.19r. Łódź

- Prawo medyczne – 27-29.05.19r. Katowice

- Implantoprotetyka stomatologiczna - podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe cz. I 24-26.02.20r.   cz. II 16-18.11.19r.  Kraków